Moje Karkonosze

Strzelecka i Sołtysia Góra Aktywnie

W wyniku wspólnych działań wraz z  Zespołem Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze powstał projekt Strzelecka i Sołtysia Góra Aktywnie.

W ramach Strony Profilowej na FB oraz grupy dyskusyjnej na FB wspólnie ze szkołą będziemy informować o wszelkich inicjatywach dotyczących aktywności, wokół tego terenu, w tym aktywności sportowej, której pierwszy zryw miał miejsce podczas tegorocznego wyścigu Jelenia Góra Sołtysia MTB.

W ramach możliwości Stowarzyszenia będziemy włączać się we współorganizację aktywności na Strzeleckiej i Sołtysiej Górze.